Productes


XM.RRHH


XM.RRHH (Recursos Humans) és el mòdul de JSF.XM que gestiona els treballadors d'una empresa, porta el control de les hores treballades o empleades en diferents àmbits com la formació, els permisos, les vacances, les baixes, etc. L'obtenció de dades i els resultats són automatitzats i disposa d’un mòdul d’estadístiques.